Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина КОСЈЕРИЋ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ" 07110146 3 3
2 "Мито Игумановић" 07223510 12 12
УКУПНО : 15 15