Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини КОСЈЕРИЋ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "Мито Игумановић"
Адреса објекта: Светосавска 2,  Косјерић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Мито Игумановић"
Адреса објекта: Брајковићи бб,  Брајковићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Мито Игумановић"
Адреса објекта: Зарићи бб,  Зарићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Мито Игумановић"
Адреса објекта: Мушићи бб,  Мушићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Мито Игумановић"
Адреса објекта: Сеча Река бб,  Сеча Река
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Мито Игумановић"
Адреса објекта: Дреновци бб,  Дреновци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ"
Адреса објекта: ВАРДА
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Мито Игумановић"
Адреса објекта: Субјел бб,  Субјел
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ"
Адреса објекта: ГОДЕЧЕВО
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ"
Адреса објекта: MAKОВИШТЕ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Мито Игумановић"
Адреса објекта: Радановци бб,  Радановци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Мито Игумановић"
Адреса објекта: Тубићи бб,  Тубићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Мито Игумановић"
Адреса објекта: Парамун бб,  Парамун
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Мито Игумановић"
Адреса објекта: Ражана бб,  Ражана
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Мито Игумановић"
Адреса објекта: Скакавци бб,  Скакавци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор