Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини КЊАЖЕВАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ДУБРАВА"
Адреса објекта: Ивана Милутиновића бб,  Књажевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДУБРАВА"
Адреса објекта: Кална бб,  Кална
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДУБРАВА"
Адреса објекта: Трг слободе бб,  Минићево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДУБРАВА"
Адреса објекта: Доње Зуниче бб,  Доње Зуниче
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ КАПЛАР"
Адреса објекта: Штипина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ КАПЛАР"
Адреса објекта: Зоруновац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ КАПЛАР"
Адреса објекта: Бучје
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ КАПЛАР"
Адреса објекта: Вина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ КАПЛАР"
Адреса објекта: Валевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ КАПЛАР"
Адреса објекта: Лоле Рибара 12,  Књажевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МЛАДОСТ"
Адреса објекта: БОРЕ СТАНКОВИЋА бб,  КЊАЖЕВАЦ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Омладинска 3,  Књажевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Подвис
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор