Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина КНИЋ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ВУК КАРАЏИЋ 07124651 9 9
2 "РАДА ШУБАКИЋ" 07202440 7 7
3 СВЕТИ САВА 07124724 2 2
УКУПНО : 18 18