Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини КНИЋ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Пољци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Драгушица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Кнић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Кнић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Гунцати
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Претоке
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Бумбарево Брдо
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Вучковица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Рашковић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РАДА ШУБАКИЋ"
Адреса објекта: Губеревац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РАДА ШУБАКИЋ"
Адреса објекта: Пајсијевић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РАДА ШУБАКИЋ"
Адреса објекта: Гружа
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СВЕТИ САВА
Адреса објекта: Топоница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СВЕТИ САВА
Адреса објекта: Забојница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РАДА ШУБАКИЋ"
Адреса објекта: Врбета
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РАДА ШУБАКИЋ"
Адреса објекта: Честин
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РАДА ШУБАКИЋ"
Адреса објекта: Лесковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РАДА ШУБАКИЋ"
Адреса објекта: Љубић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор