Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина КЛАДОВО
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 " СВЕТОЗАР РАДИЋ " 07129726 1 1
2 "ВУК КАРАЏИЋ" 07129696 2 2
3 "ЉУБИЦА ЈОВАНОВИЋ РАДОСАВЉЕВИЋ" 07129700 1 1
4 "СТЕФАНИЈА МИХАЈЛОВИЋ" 07129688 1 1
5 "ХАЈДУК ВЕЉКО" 07129718 1 1
УКУПНО : 6 6