Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини КЛАДОВО
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: " СВЕТОЗАР РАДИЋ "
Адреса објекта: Коче Анђелковића 65,  Текија
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: 22. септембра 13,  Кладово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ХАЈДУК ВЕЉКО"
Адреса објекта: Маршала Тита 11,  Корбово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТЕФАНИЈА МИХАЈЛОВИЋ"
Адреса објекта: Првомајска 1,  Брза Паланка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: 22. септембра 13,  Кладово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "ЉУБИЦА ЈОВАНОВИЋ РАДОСАВЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Маршала Тита 16,  Подвршка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright