Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ИВАЊИЦА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "МИЛИНКО КУШИЋ"
Адреса објекта: 13. септембар 54,  Ивањица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛИНКО КУШИЋ"
Адреса објекта: Буковица бб,  Буковица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛИНКО КУШИЋ"
Адреса објекта: 13. септембар 54,  Ивањица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СРЕТЕН ЛАЗАРЕВИЋ"
Адреса објекта: Прилике
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛИНКО КУШИЋ"
Адреса објекта: Рашчићи бб,  Рашчићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛИНКО КУШИЋ"
Адреса објекта: Лиса бб,  Лиса
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: МИЛАН ВУЧИЋЕВИЋ-ЗВЕРАЦ
Адреса објекта: Центар бб,  Братљево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"
Адреса објекта: Бб бб,  Ковиље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПРОФ ДР НЕДЕЉКО КОШАНИН"
Адреса објекта: Девићи
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПРОФ ДР НЕДЕЉКО КОШАНИН"
Адреса објекта: Придворица бб,  Девићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПРОФ ДР НЕДЕЉКО КОШАНИН"
Адреса објекта: Средња Река бб,  Девићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПРОФ ДР НЕДЕЉКО КОШАНИН"
Адреса објекта: Старо Село бб,  Девићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПРОФ ДР НЕДЕЉКО КОШАНИН"
Адреса објекта: Вељовићи бб,  Девићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПРОФ ДР НЕДЕЉКО КОШАНИН"
Адреса објекта: Брусник бб,  Девићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПРОФ ДР НЕДЕЉКО КОШАНИН"
Адреса објекта: Ограђеник бб,  Девићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПРОФ ДР НЕДЕЉКО КОШАНИН"
Адреса објекта: Остатија бб,  Девићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,МАЈОР ИЛИЋ"
Адреса објекта: Маскова
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: КИРИЛО САВИЋ
Адреса објекта: Кирила Савића бб,  Ивањица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЋО МАТОВИЋ"
Адреса објекта: Бела Црква
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЋО МАТОВИЋ"
Адреса објекта: Равна Гора
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЋО МАТОВИЋ"
Адреса објекта: Шареник
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,МАЈОР ИЛИЋ"
Адреса објекта: Кушићи
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,МАЈОР ИЛИЋ"
Адреса објекта: Опаљеник
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЋО МАТОВИЋ"
Адреса објекта: Брезова
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,ВУЧИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ"
Адреса објекта: Crvena Gora
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,ВУЧИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ"
Адреса објекта: Међуречје
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЋО МАТОВИЋ"
Адреса објекта: Мочиоци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright