Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ЗАЈЕЧАР
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР"
Адреса објекта: Светосавска бб,  Рготина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ" ЗАЈЕЧАР
Адреса објекта: Лењинова 1,  Зајечар
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ВРАЖОГРНАЦ
Адреса објекта: Вражогрнац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ" ЗАЈЕЧАР
Адреса објекта: Зајечар, село Лубница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Глоговица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Метриш
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Табаковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Велика Јасикова
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Маршала Тита 35,  Салаш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА
Адреса објекта: Ђердапска бб,  Зајечар
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Дубочане
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Копривница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"
Адреса објекта: Доситејева 4,  Зајечар
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Мала Јасикова
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "15.МАЈ " Мали Јасеновац
Адреса објекта: Мали Јасеновац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ХАЈДУК ВЕЉКО"
Адреса објекта: Добривоја Радосављевића бб,  Зајечар
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ХАЈДУК ВЕЉКО"
Адреса објекта: Гамзиград
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ХАЈДУК ВЕЉКО"
Адреса објекта: Звездан
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЉУБА НЕШИЋ
Адреса објекта: Доситејева 2,  Зајечар
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС''
Адреса објекта: Зорана Радмиловића 10,  Грљан
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Изворски пут бб,  Велики Извор
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Халово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС''
Адреса објекта: Грлиште
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС''
Адреса објекта: Вратарница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС''
Адреса објекта: Мали Извор
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС''
Адреса објекта: Мариновац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС''
Адреса објекта: Заграђе
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС''
Адреса објекта: Врбица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: : ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ,,ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ,, ЗАЈЕЧАР
Адреса објекта: Тимочке буне 14,  Зајечар
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright