Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ЖИТОРАЂА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ
Адреса објекта: Светосавска 25,  Житорађа
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ
Адреса објекта: ПЕЈКОВАЦ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ
Адреса објекта: Дубово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ
Адреса објекта: Доње Црнатово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright