Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ЖАГУБИЦА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ" КРЕПОЉИН 07140673 2 2
2 "ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ" ЛАЗНИЦА 07140916 2 2
3 "МОША ПИЈАДЕ" 07140797 1 1
УКУПНО : 5 5