Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ЖАГУБИЦА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "МОША ПИЈАДЕ"
Адреса објекта: 25.Септембар 2,  Жагубица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ" ЛАЗНИЦА
Адреса објекта: Селиште
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ" ЛАЗНИЦА
Адреса објекта: Лазница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ" КРЕПОЉИН
Адреса објекта: Цара Лазара 84,  Крепољин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ" КРЕПОЉИН
Адреса објекта: Крупаја
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор