Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ЖАБАРИ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 " ДУДЕ ЈОВИЋ" 07158661 2 2
2 Херој Роса Трифуновић 07158475 2 2
УКУПНО : 4 4