Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ЖАБАРИ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: Херој Роса Трифуновић
Адреса објекта: Краља Александра Обреновића бб,  Александровац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Херој Роса Трифуновић
Адреса објекта: Влашки До бб,  Влашки До
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: " ДУДЕ ЈОВИЋ"
Адреса објекта: Кнеза Милоша 117,  Жабари
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: " ДУДЕ ЈОВИЋ"
Адреса објекта: Симићево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright