Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ДИМИТРОВГРАД
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ХРИСТО БОТЕВ
Адреса објекта: Христо Ботев 3,  Димитровград
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ХРИСТО БОТЕВ
Адреса објекта: Георги Димитров бб,  Жељуша
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор