Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ДЕСПОТОВАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ЂУРА ЈАКШИЋ 07126719 3 3
2 "ВУК КАРАЏИЋ" 07126646 3 3
3 "ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ" 07126638 7 7
4 "СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ" 07167156 6 6
5 СТЕФАН НЕМАЊА 07183704 9 9
УКУПНО : 28 28