Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ДЕСПОТОВАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ЂУРА ЈАКШИЋ
Адреса објекта: Грабовица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЂУРА ЈАКШИЋ
Адреса објекта: Златово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ"
Адреса објекта: Рудничка 10,  Деспотовац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ"
Адреса објекта: Село Буковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ"
Адреса објекта: Село Милива
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ"
Адреса објекта: Село Трућевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ"
Адреса објекта: Село Витанце
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЂУРА ЈАКШИЋ
Адреса објекта: Плажане
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ"
Адреса објекта: Село Ломница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ"
Адреса објекта: Село Бељајка
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: 6. августа 21,  Ресавица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ"
Адреса објекта: Велики Поповић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ"
Адреса објекта: Богава
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СТЕФАН НЕМАЊА
Адреса објекта: Стењевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright copyright

Назив школе: "СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ"
Адреса објекта: Јасеново
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ"
Адреса објекта: Балајнац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ"
Адреса објекта: Брестово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ"
Адреса објекта: Медвеђа
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СТЕФАН НЕМАЊА
Адреса објекта: Пањевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СТЕФАН НЕМАЊА
Адреса објекта: Двориште
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СТЕФАН НЕМАЊА
Адреса објекта: Јеловац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СТЕФАН НЕМАЊА
Адреса објекта: Стрмостен
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СТЕФАН НЕМАЊА
Адреса објекта: Сладаја
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТЕФАН НЕМАЊА
Адреса објекта: Језеро
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СТЕФАН НЕМАЊА
Адреса објекта: Липовица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СТЕФАН НЕМАЊА
Адреса објекта: Поповњак
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Равна Река
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Сењски Рудник
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор