Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ''АРСЕНИЈЕ ЛОМА'' 07177216 2 2
2 ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ 07696949 7 7
3 "ИВО АНДРИЋ" 07177291 10 10
4 "МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ" 07697368 1 1
5 ОШ "КРАЉ АЛЕКСАНДАР I" 07177283 6 6
6 СВЕТИ САВА 07344228 1 1
7 ТАКОВСКИ УСТАНАК 07153856 3 3
УКУПНО : 30 30