Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Враћевшница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Горња Врбава
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Сврачковци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Милутина Тодоровића Жице 10,  Горњи Милановац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Горња Црнућа
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Мајдан
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО АНДРИЋ"
Адреса објекта: Прањани
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Доња Врбава
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ОШ "КРАЉ АЛЕКСАНДАР I"
Адреса објекта: Хероја Дражевића 2,  Горњи Милановац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОШ "КРАЉ АЛЕКСАНДАР I"
Адреса објекта: Брђани
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СВЕТИ САВА
Адреса објекта: Бошка Бухе 17,  Горњи Милановац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОШ "КРАЉ АЛЕКСАНДАР I"
Адреса објекта: Војводе Мишића 13,  Горњи Милановац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ИВО АНДРИЋ"
Адреса објекта: Бб бб,  Катрићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО АНДРИЋ"
Адреса објекта: Бб бб,  Теочин
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО АНДРИЋ"
Адреса објекта: Бб бб,  Каменица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ИВО АНДРИЋ"
Адреса објекта: Бб бб,  Брезна
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО АНДРИЋ"
Адреса објекта: Бб бб,  Гојна Гора
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО АНДРИЋ"
Адреса објекта: Бб бб,  Кoштунићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО АНДРИЋ"
Адреса објекта: Бб бб,  Срезојевци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО АНДРИЋ"
Адреса објекта: Бб бб,  Богданица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Иве Лоле Рибара 3,  Горњи Милановац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ИВО АНДРИЋ"
Адреса објекта: Бб бб,  Брајићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ТАКОВСКИ УСТАНАК
Адреса објекта: Бољковци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ТАКОВСКИ УСТАНАК
Адреса објекта: Горњи Бањани
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ТАКОВСКИ УСТАНАК
Адреса објекта: Таково
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОШ "КРАЉ АЛЕКСАНДАР I"
Адреса објекта: Јабланица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ОШ "КРАЉ АЛЕКСАНДАР I"
Адреса објекта: Семедраж
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ОШ "КРАЉ АЛЕКСАНДАР I"
Адреса објекта: Луњевица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''АРСЕНИЈЕ ЛОМА''
Адреса објекта: Ломина 1,  Рудник
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''АРСЕНИЈЕ ЛОМА''
Адреса објекта: Заграђе бб,  Заграђе
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор