Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ГОЛУБАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 БРАНКО РАДИЧЕВИЋ 07159056 2 2
2 "ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ" 07160038 4 4
УКУПНО : 6 6