Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ГОЛУБАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Рудничка 9,  Голубац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ"
Адреса објекта: Шувајић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ"
Адреса објекта: Барич
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ"
Адреса објекта: Моше Пијаде 8,  Браничево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ"
Адреса објекта: Винци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Добра
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор