Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ГАЏИН ХАН
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ''ВИТКО И СВЕТА'' 07171625 3 3
УКУПНО : 3 3