Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ВРЊАЧКА БАЊА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ''БАНЕ МИЛЕНКОВИЋ'' НОВО СЕЛО
Адреса објекта: Ново Село
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''БАНЕ МИЛЕНКОВИЋ'' НОВО СЕЛО
Адреса објекта: Рсовци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МЛАДОСТ"
Адреса објекта: Железничка 26,  Врњци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ПОПИНСКИ БОРЦИ
Адреса објекта: Хероја Маричића 12,  Врњачка Бања
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ПОПИНСКИ БОРЦИ
Адреса објекта: Олимпијска бб,  Врњачка Бања
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ПОПИНСКИ БОРЦИ
Адреса објекта: Станишинци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ПОПИНСКИ БОРЦИ
Адреса објекта: Липова
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МЛАДОСТ"
Адреса објекта: Штулац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор