Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ВЛАСОТИНЦЕ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: 8. ОКТОБАР
Адреса објекта: Конопница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: 8. ОКТОБАР
Адреса објекта: Марка Орешковића 2,  Власотинце
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: '' ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ''
Адреса објекта: Свође
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: БОЖИДАР МИЉКОВИЋ
Адреса објекта: Горњи Присјан
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Гложане
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Батуловце
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Карађорђе Петровић"
Адреса објекта: Крушевица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Карађорђе Петровић"
Адреса објекта: Доњи Дејан
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Карађорђе Петровић"
Адреса објекта: Равни Дел
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СИНИША ЈАНИЋ"
Адреса објекта: Михајла Михајловића 1,  Власотинце
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "25. мај"
Адреса објекта: Доња Лопушња
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Вук Караџић"
Адреса објекта: Јездине
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Карађорђе Петровић"
Адреса објекта: Бољаре
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Вук Караџић"
Адреса објекта: Јаковљево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Вук Караџић"
Адреса објекта: Тегошница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Вук Караџић"
Адреса објекта: Доње Гаре
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Вук Караџић"
Адреса објекта: Горњи Орах
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ
Адреса објекта: Шишава
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright