Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ВЛАДИЧИН ХАН
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 07140509 4 4
2 Војвода Радомир Путник 07140517 8 8
3 "ВУК КАРАЏИЋ" 07179006 7 7
4 "СВЕТИ САВА" 17038109 4 4
УКУПНО : 23 23