Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ВЛАДИЧИН ХАН
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: С.Житорађе б.б.,  Житорађе
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: С.Полом б.б.,  Полом
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Ђуре Јакшића б.б.,  Владичин Хан
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: с.Прекодолце б.б.,  Прекодолце
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Боре Станковића 40,  Владичин Хан
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Село Летовиште
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Село Сува Морава
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Село Куново
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Војвода Радомир Путник
Адреса објекта: Мањак
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Војвода Радомир Путник
Адреса објекта: Мртвица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Војвода Радомир Путник
Адреса објекта: Ружић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Врбово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Војвода Радомир Путник
Адреса објекта: Теговиште
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Војвода Радомир Путник
Адреса објекта: Козница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Војвода Радомир Путник
Адреса објекта: Џеп 51,  Џеп
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Војвода Радомир Путник
Адреса објекта: Лебет
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Војвода Радомир Путник
Адреса објекта: Љутеж
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Прибој
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Стубал
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Богошево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Грамађе
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Лепеница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Мазараћ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор