Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ВЛАДИМИРЦИ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ЖИКА ПОПОВИЋ" 07257627 13 13
2 "ЈОВАН ЦВИЈИЋ" 07257643 5 5
УКУПНО : 18 18