Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "Вук Караџић" 07162332 1 1
2 ИВО ЛОЛА РИБАР 07162308 10 10
3 ''МИША ЖИВАНОВИЋ'' 07162227 10 10
УКУПНО : 21 21