Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "Вук Караџић"
Адреса објекта: Вука Караџића бб,  Мајиловац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ИВО ЛОЛА РИБАР
Адреса објекта: Др Бошка Вребалова 1А,  Велико Градиште
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ИВО ЛОЛА РИБАР
Адреса објекта: Рам
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ИВО ЛОЛА РИБАР
Адреса објекта: Тополовник
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ИВО ЛОЛА РИБАР
Адреса објекта: Бискупље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ИВО ЛОЛА РИБАР
Адреса објекта: Затоње
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ИВО ЛОЛА РИБАР
Адреса објекта: Кисиљево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ИВО ЛОЛА РИБАР
Адреса објекта: Кусиће
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ИВО ЛОЛА РИБАР
Адреса објекта: Пожежено
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ИВО ЛОЛА РИБАР
Адреса објекта: Триброде
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ИВО ЛОЛА РИБАР
Адреса објекта: Острово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''МИША ЖИВАНОВИЋ''
Адреса објекта: Маршала Тита 12,  Средњево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''МИША ЖИВАНОВИЋ''
Адреса објекта: Mакце
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''МИША ЖИВАНОВИЋ''
Адреса објекта: Десине
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''МИША ЖИВАНОВИЋ''
Адреса објекта: Дољашница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''МИША ЖИВАНОВИЋ''
Адреса објекта: Љубиње
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''МИША ЖИВАНОВИЋ''
Адреса објекта: Гарево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''МИША ЖИВАНОВИЋ''
Адреса објекта: Камијево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''МИША ЖИВАНОВИЋ''
Адреса објекта: Печаница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''МИША ЖИВАНОВИЋ''
Адреса објекта: Царевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''МИША ЖИВАНОВИЋ''
Адреса објекта: Чешљева Бара
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор