Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ВАРВАРИН
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ДРАГИ МАКИЋ" 07175647 2 2
2 ЈОВАН КУРСУЛА 07175655 3 3
3 "МИРКО ТОМИЋ" 07176724 1 1
4 "СВЕТИ САВА" 07175663 3 3
5 ''ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ'' 07175698 8 8
УКУПНО : 17 17