Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ВАРВАРИН
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ''ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ''
Адреса објекта: Парцане бб,  Парцане
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ''
Адреса објекта: Крагујевачки друм бб,  Доњи Крчин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ''
Адреса објекта: Мареново бб,  Мареново
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ''
Адреса објекта: Горњи Крчин бб,  Горњи Крчин
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ''
Адреса објекта: Залоговац бб,  Залоговац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ''
Адреса објекта: Мала Крушевица бб,  Мала Крушевица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ''
Адреса објекта: Пајковац бб,  Пајковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ''
Адреса објекта: Тољевац бб,  Тољевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЈОВАН КУРСУЛА
Адреса објекта: Светог Саве 6,  Варварин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЈОВАН КУРСУЛА
Адреса објекта: Горњи Катун
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЈОВАН КУРСУЛА
Адреса објекта: Доњи Катун
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДРАГИ МАКИЋ"
Адреса објекта: Маскаре
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДРАГИ МАКИЋ"
Адреса објекта: Вука Караџића 1.,  Бошњане
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Маршала Тита б.б.,  Бачина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Избеница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИРКО ТОМИЋ"
Адреса објекта: Мирка Томића 12,  Обреж
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Орашје
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор