Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ВАЉЕВО
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: СЕСТРЕ ИЛИЋ
Адреса објекта: Милована Глишића 45,  Ваљево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Владика Николај Велимировић"
Адреса објекта: Село Пауне
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Владика Николај Велимировић"
Адреса објекта: Сувоборска 48,  Ваљево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Владика Николај Велимировић"
Адреса објекта: Село Белошевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Попучке бб,  Попучке
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ
Адреса објекта: Дивци бб,  Дивци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ
Адреса објекта: Кланица бб,  Дивци-Kланица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Владимира Назора 2,  Ваљево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "НАДА ПУРИЋ"
Адреса објекта: Владике Николаја 33,  Ваљево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Дупљај бб,  Дупљај
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Забрдица бб,  Забрдица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: АНДРА САВЧИЋ
Адреса објекта: Јована Дучић 5,  Ваљево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛОВАН ГЛИШИЋ"
Адреса објекта: Др Питовића 6,  Ваљево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ
Адреса објекта: Рабровица бб,  Дивци-Рабровица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЗДРАВКО ЈОВАНОВИЋ
Адреса објекта: Поћута бб,  Поћута
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ
Адреса објекта: Ваљевска Лозница бб,  Дивци-Ваљевска Лозница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: АНДРА САВЧИЋ
Адреса објекта: Дивчибаре
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: АНДРА САВЧИЋ
Адреса објекта: Горња Грабовица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА"
Адреса објекта: Село Златарић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА"
Адреса објекта: Карађорђева 122,  Ваљево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА"
Адреса објекта: Село Јовања
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛОВАН ГЛИШИЋ"
Адреса објекта: Ваљевска Каменица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ИЛИЈА БИРЧАНИН"
Адреса објекта: Причевић бб,  Причевић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ИЛИЈА БИРЧАНИН"
Адреса објекта: Бобова 170,  Ставе
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ"
Адреса објекта: Бранковина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ"
Адреса објекта: Гола Глава
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ"
Адреса објекта: Котешица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ"
Адреса објекта: Бабина Лука
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ"
Адреса објекта: Јошева
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДРАГОЉУБ ИЛИЋ"
Адреса објекта: Драчић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ИЛИЈА БИРЧАНИН"
Адреса објекта: Беомужевић бб,  Беомужевић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛОВАН ГЛИШИЋ"
Адреса објекта: Д. Буковица бб,  Доња Буковица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''МИЛОШ МАРКОВИЋ''
Адреса објекта: Доње Лесковице бб,  Доње Лесковице
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''МИЛОШ МАРКОВИЋ''
Адреса објекта: Лелић бб,  Лелић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор