Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БУЈАНОВАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 Али Бекташи 17437291 4 4
2 БРАНКО РАДИЧЕВИЋ 07104251 5 5
3 ВУК КАРАЏИЋ 07106173 1 1
4 ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ 07104260 2 2
5 Драгомир Трајковић 07104316 4 4
6 МИЂЕНИ 07104308 2 2
7 МУХАРЕМ КАДРИУ 07104294 4 4
8 САМИ ФРАШЕРИ 07323433 3 3
УКУПНО : 25 25