Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БУЈАНОВАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Село Карадник бб,  Село Карадник
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Село Раковац бб,  Село Раковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Село Српска Кућа бб,  Село Српска Кућа
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Бранка Радичевића 1,  Бујановац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Село Лопардинце бб,  Село Лопардинце
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: МУХАРЕМ КАДРИУ
Адреса објекта: Велики Трновац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МУХАРЕМ КАДРИУ
Адреса објекта: Велики Трновац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МУХАРЕМ КАДРИУ
Адреса објекта: Струкарска Б.Б,  Велики Трновац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МУХАРЕМ КАДРИУ
Адреса објекта: Мали Трновац Б.Б,  Мали Трновац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Драгомир Трајковић
Адреса објекта: Жбевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИЂЕНИ
Адреса објекта: Муховац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Левосоје
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИЂЕНИ
Адреса објекта: Муховац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Драгомир Трајковић
Адреса објекта: Жбевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Самољица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Биљача
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Драгомир Трајковић
Адреса објекта: Кршевица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: САМИ ФРАШЕРИ
Адреса објекта: Добросин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Али Бекташи
Адреса објекта: Осларе
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Али Бекташи
Адреса објекта: Несалце
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Драгомир Трајковић
Адреса објекта: Жбевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Али Бекташи
Адреса објекта: Летовица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Али Бекташи
Адреса објекта: Врбане
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: САМИ ФРАШЕРИ
Адреса објекта: Лучане
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: САМИ ФРАШЕРИ
Адреса објекта: Кончуљ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright