Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БРУС
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ''Бранко Радичевић'' 07099703 7 7
2 "Вук Караџић" Блажево 07099690 2 2
3 "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" 07292333 2 2
4 ПРВИ МАЈ ВЛАЈКОВЦИ 07292341 4 4
УКУПНО : 15 15