Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БРУС
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Братиславе Петровић 69,  Брус
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Милентија
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''Бранко Радичевић''
Адреса објекта: Стројинци бб,  Стројинци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''Бранко Радичевић''
Адреса објекта: Богише бб,  Богише
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''Бранко Радичевић''
Адреса објекта: Дупци бб,  Дупци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''Бранко Радичевић''
Адреса објекта: Равни бб,  Равни
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''Бранко Радичевић''
Адреса објекта: Жуње бб,  Жуње
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''Бранко Радичевић''
Адреса објекта: Златари бб,  Златари
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''Бранко Радичевић''
Адреса објекта: Разбојна бб,  Разбојна
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Вук Караџић" Блажево
Адреса објекта: Блажево бб,  Блажево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ПРВИ МАЈ ВЛАЈКОВЦИ
Адреса објекта: Грашевци бб,  Влајковци - Грашевци (подручно одељење)
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Вук Караџић" Блажево
Адреса објекта: Доње Левиће бб,  Доње Левиће
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ПРВИ МАЈ ВЛАЈКОВЦИ
Адреса објекта: Влајковци бб,  Влајковци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ПРВИ МАЈ ВЛАЈКОВЦИ
Адреса објекта: Брзеће бб,  Влајковци - Брзеће (подручно одељење)
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ПРВИ МАЈ ВЛАЈКОВЦИ
Адреса објекта: Шошићи бб,  Влајковци - Шошићи (подручно одељење)
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор