Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БОСИЛЕГРАД
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 07104090 25 25
УКУПНО : 25 25