Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БОСИЛЕГРАД
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Радичевци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Зли дол - Нови
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Доња Љубата
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Доганица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Бранковци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: ДУКАТ ДУДИНА
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Црноштица -Две реке
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Горња Лисина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Бистар
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Дукат-Центар
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: МУСУЉ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Паралово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Плоча
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Доња Лисина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Црноштица-Придол
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Ресен
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Иво Лола Рибар бб,  Босилеград
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Млекоминци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Бресница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Гложје
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Рикачево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Горња Љубата
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Зли дол - Стари
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Доње Тламино
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Адреса објекта: Рајчиловци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright