Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БОР
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "Петар Радовановић" 07130074 2 2
2 "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" - БОР 07130082 2 2
3 "ВИДОВДАН" 07130228 1 1
4 "ВУК КАРАЏИЋ" 07183321 2 2
5 "ДУШАН РАДОВИЋ" 07308906 1 1
6 ЂУРА ЈАКШИЋ 07130104 5 5
7 "СВЕТИ САВА" БОР 07130139 1 1
8 СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ 07130066 4 4
9 "3.ОКТОБАР" 07130112 1 1
УКУПНО : 19 19