Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БОР
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "СВЕТИ САВА" БОР
Адреса објекта: Моше Пијаде 31,  Бор
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "3.ОКТОБАР"
Адреса објекта: 3.октобар 71,  Бор
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВИДОВДАН"
Адреса објекта: Моше Пијаде 31,  Бор
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДУШАН РАДОВИЋ"
Адреса објекта: Краља Петра I 10,  Бор
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЂУРА ЈАКШИЋ
Адреса објекта: Бучје
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЂУРА ЈАКШИЋ
Адреса објекта: Кривељ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЂУРА ЈАКШИЋ
Адреса објекта: Мали Кривељ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЂУРА ЈАКШИЋ
Адреса објекта: Горњане
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЂУРА ЈАКШИЋ
Адреса објекта: Крушар
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Моше Пијаде 6,  Бор
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Петар Радовановић"
Адреса објекта: Руских хероја бб,  Кобила
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Петар Радовановић"
Адреса објекта: Трг Петра Радовановића бб,  Злот
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Слатина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ
Адреса објекта: Шарбановац бб,  Шарбановац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" - БОР
Адреса објекта: Оштрељ 1,  Оштрељ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ
Адреса објекта: Маршала Тита 199,  Брестовац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ
Адреса објекта: Метовница бб,  Метовница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ
Адреса објекта: Шарбановац-Тимок бб,  Шарбановaц-Тимок
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" - БОР
Адреса објекта: Моше Пијаде 31,  Бор
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright