Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БОЉЕВАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ``ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ`` 07127421 3 3
2 ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' 07127430 5 5
3 9.СРПСКА БРИГАДА 07127413 5 5
УКУПНО : 13 13