Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БОЉЕВАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ``ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ``
Адреса објекта: Подгорац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ``ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ``
Адреса објекта: Боговина - насеље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ``ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ``
Адреса објекта: Боговина - село
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ЂУРА ЈАКШИЋ''
Адреса објекта: Сумраковац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: 9.СРПСКА БРИГАДА
Адреса објекта: Кнеза Милоша 11,  Бољевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: 9.СРПСКА БРИГАДА
Адреса објекта: Валакоње
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ЂУРА ЈАКШИЋ''
Адреса објекта: Оснић Буково
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ЂУРА ЈАКШИЋ''
Адреса објекта: Оснић село
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ЂУРА ЈАКШИЋ''
Адреса објекта: Оснић Тимок
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ЂУРА ЈАКШИЋ''
Адреса објекта: Савинац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: 9.СРПСКА БРИГАДА
Адреса објекта: Бачевица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: 9.СРПСКА БРИГАДА
Адреса објекта: Луково
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: 9.СРПСКА БРИГАДА
Адреса објекта: Мали Извор
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор