Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БОЈНИК
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ" 07103913 4 4
2 "СТОЈАН ЉУБИЋ" 07104022 6 6
УКУПНО : 10 10