Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БОГАТИЋ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ВУК КАРАЏИЋ" 07116365 1 1
2 "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ" 07116462 3 3
3 "ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ" 07116420 3 3
4 "МИКА МИТРОВИЋ" 07116381 1 1
5 "НИКОЛА ТЕСЛА" 07320434 1 1
6 "ЦВЕТИН БРКИЋ" 07116357 1 1
УКУПНО : 10 10