Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БЛАЦЕ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "СТОЈАН НОВАКОВИЋ" 07109016 21 21
УКУПНО : 21 21