Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БЛАЦЕ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"
Адреса објекта: Међухана
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"
Адреса објекта: Пребреза
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"
Адреса објекта: Барбатовац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"
Адреса објекта: Сибница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"
Адреса објекта: Трбуње
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"
Адреса објекта: В.Караџића бб.,  Блаце
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"
Адреса објекта: Г.Драгуша
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"
Адреса објекта: М.Драгуша
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"
Адреса објекта: Попова
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"
Адреса објекта: Придворица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"
Адреса објекта: Рашица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"
Адреса објекта: Гргуре
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"
Адреса објекта: Кашевар
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"
Адреса објекта: Суви До
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"
Адреса објекта: Вишесело
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"
Адреса објекта: Стубал
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"
Адреса објекта: Чунгула
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"
Адреса објекта: Ђуревац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"
Адреса објекта: Г.Јошаница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"
Адреса објекта: Г.Сварче
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"
Адреса објекта: Криваја
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор