Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 " КАРАЂОРЂЕ" 07014376 1 0
2 АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ 07094418 1 1
3 БАНОВИЋ СТРАХИЊА 07009224 1 1
4 ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' 07463669 1 1
5 "Браћа Јерковић" 07014350 1 1
6 ВЛАДИМИР НАЗОР 07014368 1 1
7 "ВУК КАРАЏИЋ" 06193021 1 1
8 ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ 07007914 1 1
9 ''ДУШКО РАДОВИЋ" 07014384 1 1
10 ЂОРЂЕ КРСТИЋ 07014325 1 1
11 "ЈОСИФ ПАНЧИЋ" 07014317 1 1
12 "МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ" 07014414 1 1
13 "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" 06042988 1 1
14 "МИРОСЛАВ АНТИЋ" 07009232 1 1
15 ОШ "ЉУБА НЕНАДОВИЋ" 07014341 2 2
16 "СВЕТИ САВА" 07014406 1 1
17 "Уједињене нације" 07094809 1 1
18 ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА 07014333 1 1
УКУПНО : 19 18