Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БЕОГРАД-СОПОТ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ЈАНКО КАТИЋ'' 07003579 1 1
2 "ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ" 07003544 5 5
3 "МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ" 07003587 3 3
4 Цана Марјановић 07003552 5 5
УКУПНО : 14 14