Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини БЕОГРАД-СОПОТ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ЈАНКО КАТИЋ''
Адреса објекта: Космајска 153,  Рогача
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ"
Адреса објекта: Кнеза Милоша 12,  Сопот
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ"
Адреса објекта: Космајска 36,  Неменикуће-Бакчине
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ"
Адреса објекта: Партизански пут 235,  Неменикуће-Тресије
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ"
Адреса објекта: Космајског одреда 5,  Неменикуће-Центар
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ"
Адреса објекта: Карађорђева 106,  Ђуринци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ"
Адреса објекта: Трг братства и јединства 8,  Мала Иванча
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ"
Адреса објекта: Милорада Миће Марковић 92,  Поповић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ"
Адреса објекта: Срећка Јовановић 14,  Мали Пожаревац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Цана Марјановић
Адреса објекта: Селимира Пешића 2,  Бабе
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Цана Марјановић
Адреса објекта: Ђачка 1,  Поповић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Цана Марјановић
Адреса објекта: Трг Народних хероја 4,  Парцани
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Цана Марјановић
Адреса објекта: Чеде Милосављевића 29,  Стојник
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Цана Марјановић
Адреса објекта: Бата Мирковић 23,  Раља
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright