Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ" 07002092 3 3
2 OШ"Радојка Лакић" 07001843 1 1
3 "АНТОН СКАЛА" 07002106 1 1
4 ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК 07001797 1 1
5 ОШ "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" 07001819 1 1
6 СТЕФАН НЕМАЊА 07001827 1 1
7 ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ-НАГЛУВЕ " СТЕФАН ДЕЧАНСКИ " 07002114 1 1
УКУПНО : 9 9